top of page
high-angle-solar-pannels-arrangement_23-2149352232.jpg
sun-setting-behind-the-silhouette-of-electricity-pylons.jpg

Поточний стан української сонячної енергетики

Енергетика відіграє важливу роль у забезпеченні економічного функціонування та розвитку  економіки України. До початку повномасштабної агресії  українська енергетична галузь була однією з найбільших в Європі. Встановлена потужність електростанцій, що входять в об'єднану енергосистему України в лютому 2022 року складала приблизно 37 ГВт. 

Загальний стан

На початку 2022 року встановлена загальна потужність відновлюваної енергетики в України була близько 10 ГВт. Більшість об’єктів зеленої генерації були збудовані до 2020 року. В той період часу діяв більш високий рівень "зеленого" тарифу. Це підвищувало інвестиційну привабливість проектів будівництва сонячних електростанцій. Станом на січень 2023 року в Україні було побудовано 6,3 ГВт промислових та 1,4 ГВт домашніх сонячних електростанцій. 

 

Починаючи з 24 лютого 2022 року об’єкти української енергетики знаходяться під постійними нападами російських військових. Енергосистема витримала сотні таких атак і навіть, пережила перший у своїй історії блекаут. Загалом пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури України. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус станом на травень 2024 року оцінив збитки української енергетичної інфраструктури від російських атак у $12,5 млрд. Ситуацію необхідно розглядати у комплексі - сонячна енергетика є частиною Об'єднаної енергосистеми України. 

Війна завдає суттєвий негативний вплив на українську сонячну енергетику. Зокрема, 14% промислових сонячних електростанцій (СЕС) зазнали руйнувань. Також,  більше 950 МВт встановленої потужності СЕС знаходиться на окупованих територіях. Це 62 промислові сонячні електростанції, і це без урахування значної кількості малих домашніх СЕС (потужністю до 30 кВт). Частина цих СЕС вимушено працюють паралельно з російською енергосистемою, тобто не на Україну. На контрольованій території України знаходиться: близько 5900 МВт промислових СЕС та приблизно 1200 МВт домашніх малих СЕС, які також зазнають суттєвих ушкоджень внаслідок бойових дій.

Попри реальні виклики, пов'язані з воєнними діями, сонячна енергія залишається стратегічно важливим напрямком розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Сьогодні сонячні електростанції мають портфель на близько 1400 об’єктів генерації різної потужності. Сонячні електростанції є найбільш популярним типом генерації в порівняні з вітровими, гідро- та біоелектростанціями. Їх кількість становить 75% від усіх об'єктів ВДЕ.

На початок 2022 було приблизно 45000 просьюмерів (власників дСЕС). Наразі, за оцінками нашої Асоціації, ця цифра перевищила 54 000. Отже, за два роки, кількість просьюмерів збільшилася на 9000 домашніх СЕС. За нашими оцінками, із 500 мВт всіх побудованих у 2023 році потужностей СЕС, більшість з них не перевищують 1 мВт кожна, і вводилися вони в експлуатацію, у першу чергу,  для заміщення власного споживання. У 2023 році багато нових СЕС  забезпечувалися   системами накопичення енергії (energy storage). Однак оцінити загальну та відповідну ємність систем накопичення енергії встановлених на конкретній СЕС наразі важко.

Ключові виклики та ризики для сектору сонячної енергетики України

Серйозною проблемою для всієї енергетики України стало  накопичення загальної  дебіторської заборгованості на ринку електричної енергії.

image.png

На сектор сонячної енергетики сильно впливає заборгованість державного підприємства “Гарантований покупець” перед промисловими виробниками відновлюваної енергії за “зеленим” тарифом.  Загальний рівень розрахунків державного підприємства за 2022 рік становив 55,3% від передбаченого українським законодавством. 

Це викликано військовими діями, застосуванням не ринкових механізмів для формування ціни електроенергії для населення, зниженням  платоспроможності споживачів і затримками у розрахунках за “зеленим” тарифом.

image.png

Рівень розрахунків за 2023 рік збільшився до 77,3%,  а за енергію, куплену від початку 2024 року, розрахувались на 75%. 

На кінець березня 2024 року загальний борг компанії "Гарантований покупець" перед виробниками відновлюваної енергетики перевищував 22,8 млрд грн. Власникам домашніх сонячних електростанцій сплатили лише близько 36% від суми передбаченої законодавством України. Крім цього, вже є випадки банкрутства ПУП (Постачальників Універсальних Послуг), які відповідальні за виплати власникам дСЕС у певній області. В зв’язку із чим, виплати в Херсонській області власникам дСЕС повністю припинені. Згідно актуальній статистиці від ДП “Гарантований покупець”  найбільша частка купленої електроенергії на 2024 рік припадає на сонячну енергетику і складає 64,3%. 

Ускладнює можливість розвитку складний також дуже формалізований порядок приєднання до електромереж та збільшення потужності енергоустановок.

Крім вищеописаного, складності посилюються наявними ушкодженнями обладнання,  спричиненими військовими діями. Це у свою чергу, зменшує  обсяги виробництва електроенергії СЕС  та сприяє росту  заборгованості, у тому числі, перед іноземними інвесторами, які інвестували  у “зелену” енергетику України. 

Найближчі цілі та стратегічний розвиток сонячної енергетики

Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України оцінює загальний потенціал потужності всіх джерел відновлюваних джерел енергії в Україні в розмірі приблизно 874 ГВт. 

image.png

Згідно “Енергетичної стратегії України”, до 2050 року планується побудувати 94 ГВт сонячних електростанцій.

image.png

Цілі:

 • Повна інтеграція  української  енергетики України  до енергосистеми ЄС та енергетичного співтовариства є найбільш  пріоритетним завданням для всіх стейкхолдерів нашої країни.  
   

 • Розвиток  розподіленої генерації на основі, у першу чергу, “зеленої” енергетики є стратегічним пріоритетом. Це має забезпечити стійкість, надійність та у перспективі екологічність  енергетики України. Урядом України розроблено Державну цільову економічну програму стимулювання розвитку розподіленої генерації електричної енергії з відновлюваних джерел енергії на період до 2030 року.
   

 • Впровадження гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Це потужний інструмент для розвитку “зеленої” енергетики та в цілому економіки України. Парламентом України прийнятий відповідний закон. Уряд розробляє підзаконні акти для впровадження  гарантій походження. Прийняття вторинного законодавства  сприятиме запровадженню дієвого механізму видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Вкрай важливо визнання українських гарантій походження в країнах ЄС. Євроінтеграційним процесам України буде сприяти подальша синхронізація українського реєстру із реєстрами гарантій походження електричної енергії ЄС.

Бачення Асоціацією сонячної енергетики України шляхів вирішення проблем та досягнення поставлених цілей

Досягненню поставлених цілей допоможе:

 • Повний перехід на ринкові механізми формування цін на електроенергію на всіх сегментах ринку.

 • Повна синхронізація українського  законодавста у галузі енергетики з відповідними нормативними актами ЄС

 • Впровадження адресних дотацій з метою компенсації вартості електроенергії для соціально незахищених верств населення.

 • Розв'язання проблеми неплатежів за допомогою взаємозаліків та інших фінансових інструментів. Цьому також буде сприяти встановлення економічно обґрунтованого тарифу на послуги національної енергетичної компанії “Укренерго”, за рахунок якого частково виплачується “зелений” тариф. 

 • Надання реальної можливості сонячним електростанціям експортувати електроенергію на Європейський ринок.

 • Впровадження державним Регулятором (НКРЕКП) більш дієвих стимулів для операторів системи розподілу з метою зацікавлення останніх збільшувати можливості для приєднання сонячних електростанцій до електромереж.

 • Зменшення монополізму операторів системи розподілу.

 • Максимальне сприяння розвитку ринку допоміжних послуг

 • Застосування інструменту Cable Pooling, коли в одній точці спільно підключаються до електромережі сонячні та вітрові електростанції, накопичувачі енергії. Це дозволить ефективніше використовувати потужність підключення до мережі, потенційно зменшувати витрати та збільшувати кількість відновлюваної енергії, яку можна виробляти та доставляти до споживача.

 • Звільнення окупованих територій. Впровадження механізму фінансової компенсації за нанесені збитки та страхування сонячних електростанцій від пошкодження під час військових дій.

Також для розвитку сонячної генерації потрібно:

 • спростити доступ до пільгового та грантового фінансування приватних домогосподарств, малого та середнього бізнесу, які мають бажання використовувати сонячну енергію для власних потреб;

 • погасити боргі за "зеленим" тарифом перед сонячними електростанціями і таким чином відновити довірливі відносини між інвесторами та українською державою;

 • створити сприятливі умови для розвитку енерго кооперативів, які будуть встановлювати сонячні панелі разом з акумуляторними батареями;

 • спростити підключення до мережі для різних неприбуткових об’єднань громадян (кооперативів, об'єднань співвласників будинків);

 • впровадити заохочувальні програми для тих, хто встановлює дахові сонячні електростанції;

 • забезпечити системний підхід до інтегрування розподіленої генерації до об’єднаної енергосистеми країни;

 • впровадити часткове, а в деяких випадках повне фінансування, за рахунок місцевих та державного бюджетів, з метою встановлення дахових сонячних електростанцій з акумуляторами, на об’єктах критичної та соціальної інфраструктури;

 • створити всі необхідні умови для промислових сонячних електростанцій щодо можливості виходу із балансуючої групи Державного підприємства “Гарантований покупець” і подальшої можливості продавати електроенергію на вільному ринку;

 • Національний Регулятор (НКРЕКП) має розробити та прийняти підзаконні акти у розвиток прийнятого нещодавно закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та “зеленої” трансформації енергетичної системи України» № 3220.

Українська сонячна енергетика знаходиться під значним тиском, як через військову агресію, так і непрозорість дій регулятора. Але є надія, що завдяки Євроінтеграційним процесам та міжнародній підтримці, Українська сонячна енергетика зможе розкрити весь наявний потенціал.

bottom of page